Zoeken

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Bouten Taxidermy Supplies is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Wetgeving 
Voor veel dieren geldt dat zij beschermd zijn, ook wanneer zij niet meer leven. Voor vrijwel alle in het wild voorkomende dieren geldt dat het bezit ervan, of van delen of producten (preparaten) van die dieren, verboden is zonder over de juiste vergunning, ontheffing of vrijstelling te beschikken.

Bouten Taxidermy Supplies is niet bevoegd dan wel in staat om haar webshop klanten eventuele juridische documenten te laten tonen en is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen indien een klant via Bouten Taxidermy Supplies 1 of meer producten voor een beschermde diersoort bestelt terwijl deze klant niet over de juiste papieren beschikt.

Alle dierlijke producten welke via Bouten Taxidermy Supplies worden aangeboden, zijn legaal voorhanden te hebben of voorzien van de juiste vergunning dan wel ontheffing.

Veiligheid 
Een aantal producten welke door Bouten Taxidermy Supplies worden aangeboden, kunnen gevaarlijk, schadelijk en/of irritant voor de gezondheid zijn. Wanneer u een pakket ontvangt, dient u de verpakking altijd voorzichtig te openen. Wij verpakken deze producten zo goed mogelijk. Mocht een verpakking onverhoopt toch beschadigd zijn, dan dient u voorzorgsmaatregelen te nemen en beschermende kleding (handschoenen, oog-/gelaatbescherming of anders) te dragen.

Bouten Taxidermy Supplies kan niet aansprakelijk worden gesteld indien door onjuist gebruik of onjuiste toepassing van een product schade of letsel onstaat.

Back to Top
Product has been added to your cart